Hotarari CA 2016-2017

Vezi subiectul anterior Vezi subiectul urmator In jos

Hotarari CA 2016-2017

Mesaj Scris de corector la data de Lun Noi 14, 2016 11:11 am

MINISTERUL EDUCAŢIEI  NAȚIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR   JUDEŢEAN  BACĂU
ŞCOALA GIMNAZIALA  „GEORGE CĂLINESCU” ONEŞTI
Str. Armoniei, nr.4, tel./fax. 0234 311300, cod 601136
e-mail: scoalageorgecalinescu@yahoo.com


Hotărâri ale Consiliului de administrație din 14.09.2016

Hotărârea Nr.1 din 14.09.2016
Se emite decizia de constituire a C.A. în anul școlar 2016-2017 anexa nr. 2509/14.09.2016.
Hotărârea  Nr. 2 din 14.09.2016
Consiliul de Administrație validează Raportul general privind starea și calitatea învățământului în anul școlar 2015-2016, dezbătut și aprobat în ședința CP. din 06.09.2016 și prezentat în CRP din 13.09.2016.
Hotărârea  Nr. 3 din 14.09.2016
Consiliul de Administrație discută și analizează activitatea fiecărui cadru didactic și didactic auxiliar și acordă punctaje anexa nr.2513/14.09.2016, în urma centralizării un cadru didactic primind calificativul „BINE” cu75,2 puncte educator Lazăr Luța, restul cadrelor didactice primind calificativul „FOARTE BINE”. La personalul didactic auxiliar toate cadrele didactice au primit calificativul „FOARTE BINE”.
Hotărârea Nr.4 din 14.09.2016
Consiliul de Administrație aprobă:
- Planul de școlarizare pentru anul școlar 2016-2017 aprobat de ISJ Bacău cu nr.2437/06.09.2016
- Grupele de preșcolari anexa nr.2510/14.09.2016, efectivele de elevi care funcționează în anul școlar 2016-2017 anexa nr.2462/06.09.2016
- Planurile-cadru valabile și a schemelor orare valabile anexa nr.2441/06.09.2016.
- Încadrările pentru personalul didactic anexa nr.2436/06.09.2016
- Structurile funcționale, organigrama anexa nr.2511/14.09.2016
Hotărârea  Nr. 5 din 14.09.2016
Consiliul de Administrație aprobă coordonatorul pentru proiecte școlare și extrașcolare pe dna prof. Săbăreanu Lăcrimioara, art. 59 din ROFUIP.
Hotărârea  Nr. 6 din 14.09.2016
Consiliul de Administrație aprobă coordonatorul grădinițelor prof. înv. preșcolar  Tudor Tatiana și coordonatorul administrativ pentru locația din corpul B prof. înv. primar Ursu Elena.
Hotărârea Nr.7 din 14.09.2016
Consiliul de Administrație aprobă comisia CEAC formată din prof. Săbăreanu Lucian, prof. Hahuie Monalisa, prof. Săbăreanu Lăcrimioara, prof. înv. preșcolar Lupașcu Roxana, prof. înv. primar Pavăl Monalisa, prof. Rață Loredana, prof. Turturică Ionuț, un reprezentant al Consiliului Local și un reprezentant al Primăriei.
Hotărârea  Nr. 8 din 14.09.2016
Consiliul de Administrație aprobă transferul intern/extern al elevilor anexa nr.2496/13.09.2016.
Hotărârea  Nr. 9 din 14.09.2016
Consiliul de Administrație aprobă orarul anexa nr.2500/13.09.2016.
Hotărârea Nr.10 din 14.09.2016
Consiliul de Administrație aprobă comisia pentru concursul de paznic din 28.09.2016:
- Director prof. Zaharia Maria
- Secretar Aliman Iuliana
- Administrator Bocea Adrian
- Prof. Bălan Lăcrămioara
Hotărârea  Nr. 11 din 14.09.2016
Consiliul de Administrație aprobă contractul de parteneriat cu părinții ,taxa de 7lei/zi pentru preșcolarii din Grădinița cu Program Prelungit Nr.5 anexa nr.2512/14.09.2016.
Hotărârea  Nr. 12 din 14.09.2016
Consiliul de Administrație aprobă cererea dnei Grozescu Petronela pentru a o suplini pe dna Manole Mirela de la Grădinița cu Program Prelungit Nr.5 care este în concediu de boală cod 14.
Hotărârea Nr.13 din 14.09.2016
Consiliul de Administrație aprobă transfer pe articole bugetare a sumei de 30000 lei din trimestru IV în trimestru III 2016, la titlul cheltuieli materiale anexa nr.2418/06.09.2016.
Hotărârea  Nr. 14 din 14.09.2016
Consiliul de Administrație propune ca dlui. prof. Palade Emil să încheie un contract de voluntariat cu Școala Gimnazială „George Călinescu” Onești și aprobă cererea dl prof. pentru a realiza pregătire cu elevii școlii la șah anexa nr.2495/13.09.2016.
Hotărârea  Nr. 15 din 14.09.2016
Consiliul de Administrație aprobă cererea pentru plata cu ora a dlui. prof. Savin Ionuț, profesor de educație plastică pe catedra dlui. Antohi Daniel.
Hotărârea Nr.16 din 14.09.2016
Consiliul de Administrație aprobă cererea de mutare a grupei de preșcolari de la Grădinița Nr.4 la Grădinița Nr.11 pentru reducerea cheltuielilor anexa nr.2416/05.09.2016.
Hotărârea  Nr. 17 din 14.09.2016
Consiliul de Administrație aprobă cererea dnei. psiholog Curcuță Angela pentru achiziționarea unui hard-disc anexa nr.2493/12.09.2016.
Hotărârea  Nr. 18 din 14.09.2016
Consiliul de Administrație aprobă cererea pentru închirierea spațiului pentru Asociația „Autoeducație susținută” anexa nr.2484/12.09.2016
Hotărârea  Nr. 19 din 14.09.2016
Consiliul de Administrație aprobă comisiile metodice/ catedrele/ comisia diriginților/ comisiile cu caracter permanent și temporar.

Hotărâri ale Consiliului de administrație din 19.09.2016

Hotărârea  Nr. 1 din 19.09.2016
Consiliul de Administrație analizează situația creată la Grădinița cu Program Prelungit Nr.5 din str. Armoniei, conform petițiilor înregistrate cu nr. 2605/16.09.2016 și 2665/19.09.2016 și stabilește că doamnele educatoare au aplicat doar criteriul vârstei, nerespectând metodologia de selecție a unor copii de vârstă preșcolară, nu au consultat conducerea școlii, nu au discutat individual cu părinții.
Hotărârea  Nr. 2 din 19.09.2016
Consiliul de Administrație își dă acordul pentru transferul copiilor la Grădinița Năzdrăvanii unde își doresc părinții conform anexei nr.2603/15.09.2016 și hotărăște ca dna. Lazăr Luța fie prezentă la următorul C.A. și să explice situația.
Hotărârea  Nr. 3 din 19.09.2016
Consiliul de Administrație aprobă transferul elevilor anexa nr.2670/19.09.2016.
Hotărârea  Nr. 4 din 19.09.2016
Consiliul de Administrație aprobă declanșarea procedurii pentru organizare concurs pentru un post de îngrijitor pe perioadă nedeterminată la Grădinița cu Program Prelungit din str. Armoniei, post creat în urma pensionării dnei. Geagăn Maria (31.08.2016) și un post de îngrijitor pe o perioadă determinată pe postul dnei. Pop Valerica pensionar revizuibil.
Hotărârea  Nr. 5 din 19.09.2016
Consiliul de Administrație își dă acordul cu privire la schimbarea destinației imobilului Grădinița cu Program Prelungit Nr. 8 din str. Cauciucului Nr.1 pentru a răspunde adresei nr.64603/15.09.2016.
Hotărârea  Nr. 6 din 19.09.2016
Consiliul de Administrație hotărăște rezilierea contractelor pentru utilități pentru Grădinița cu Program Normal din str. Daciei 2/1, 2/2, 2/3, la energie electrică, gaze, apă-canal, gunoi, servicii termice începând cu data de 20.09.2016, spațiul rămânând la dispoziția școlii .
Hotărârea  Nr. 7 din 19.09.2016
Consiliul de Administrație hotărăște rezilierea contractelor pentru utilități, energie electrică, gaze, apă-canal, gunoi, servicii termice începând cu data de 20.09.2016 pentru Grădinița cu Program Prelungit Nr. 8 din str. Cauciucului Nr.1.
Hotărârea  Nr. 8 din 19.09.2016
Consiliul de Administrație aprobă dotarea sălilor de clasă din Corpul B cu videoproiectoare, panouri de proiecție, laptopuri, flip – chart - uri și alte consumabile, precum și dotarea laboratorului de matematică din Corpul A .
Hotărârea  Nr. 9 din 19.09.2016
Consiliul de Administrație solicită întocmirea unei adrese către Primărie și Poliție pentru ca str. Armoniei să devină stradă cu sens unic cu intrare din str. Buciumului spre str. Armoniei sau să interzică circulația pentru că pe această stradă există 2 unități școlare.  

Hotărâri ale Consiliului de administrație din 26.09.2016

Hotărârea  Nr. 1 din 26.09.2016
Consiliul de administrație hotărăște ca din comisia de concurs să facă parte prof. Bălan Lăcrămioara și prof. Dănilă Cornelia. Conform dispoziției nr.1380/26.09.2016 ca reprezentanți ai autorității administrației publice locale au fost desemnați domnii Blidaru Valentin și Paris Ion. Cu excepția dnei. prof. Agapi Maria, ceilalți 10 membri sunt de acord ca domnii Blidaru Valentin și Paris Ion să fie reprezentanții autorității administrației publice locale a municipiului Onești în comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct.
Hotărârea  Nr. 2 din 26.09.2016
Consiliul de administrație aprobă trecerea la altă treaptă de salarizare conform anexei nr.2760/26.09.2016.
Hotărârea  Nr. 3 din 26.09.2016
Consiliul de administrație își dă acordul ca începând cu 01.10.2016 să înceteze contractul de muncă al dlui. Adomnicăi Vasile și să fie vacantat postul de mecanic pe care îl ocupă în prezent, anexa nr.2614/21.09.2016.
Hotărârea  Nr. 4 din 26.09.2016
Consiliul de administrație hotărăște încetarea contractului de muncă, începând cu 01.11.2016 și vacantarea postului de îngrijitor începând cu aceeași dată, în urma demisiei dnei. Codleanu Doina, anexa nr.2715/21.09.2016.
Hotărârea  Nr. 5 din 26.09.2016
Consiliul de administrație aprobă cererea de concediu fără plată a dnei. Pop Valeria pe ½ normă pensionată gr.III boală pe perioada 1.09.2016-07.02.2017 conform cererii nr.2719/21.09.2016.
Consiliul de administrație aprobă tabelul cu cadrele didactice care au gradație de merit în anul școlar 2016-2017 anexa nr.2761/26.09.2016.
Hotărârea  Nr. 6din 26.09.2016
Consiliul de administrație aprobă plata cheltuielilor de întreținere aferente apartamentelor Nr.25, Nr. 26, Nr.27 din str. Victor Babeș, în valoare de 176,91 lei și a apartamentelor din str. Daciei 2/1, 2/2, 2/3 în valoare de 62,14 lei cheltuieli ale Grădiniței Nr.11 și respectiv Grădinița Nr.4.
Hotărârea  Nr. 7 din 26.09.2016
Consiliul de administrație nu este de acord cu cererea dnei. prof. pentru învățământ primar Buță Dorica, deoarece:
- Cererea nu este în concordanță cu Metodologia
- Nu are documente care să ateste pregătirea
- Închirierea spațiului se poate face după terminarea programului școlar ( celor 8 ore obligatorii).
Hotărârea  Nr. 8 din 26.09.2016
Consiliul de administrație aprobă tabelul nominal cu dirigențiile anexa nr.2761/26.09.2016, plata orelor pe luna septembrie ( plata cu ora) anexa nr.2764/26.09.2016 și plata concediilor medicale anexa nr.2765/26.09.2016.

Hotărâri ale Consiliului de administrație din 19.010.2016

Hotărârea  Nr. 1 din 19.10.2016
Consiliul de administrație aprobă execuția bugetară la 30.09.2016.
Hotărârea  Nr. 2 din 19.10.2016
Consiliul de administrație aprobă tabelul conform anexei nr.3103/18.10.2016.
Hotărârea  Nr. 3 din 19.10.2016
Consiliul de administrație aprobă tabelul anexa nr.3093/18.10.2016.
Hotărârea  Nr. 4 din 19.10.2016
Consiliul de administrație aprobă concediile de odihnă anexa nr.2759/26.09.2016.
Hotărârea  Nr. 5 din 19.10.2016
Consiliul de administrație aprobă vacantarea posturilor – îngrijitor nivel gimnaziu, 1/5 îngrijitor nivel preșcolar, îngrijitor nivel gimnaziu.
Consiliul de administrație stabilește data de organizare a concursului, la data de 28.11.2016, ora 10.00.
Consiliul de administrație aprobă probele pentru concurs – o probă scrisă și o probă practică.
Consiliul de administrație stabilește comisia de organizare a concursului și comisia de contestații.
Hotărârea  Nr. 6 din 19.10.2016
Consiliul de administrație aprobă cererea dnei. educator Lazăr Luța de concediu fără plată anexa nr.3104/19.10.2016.
Hotărârea  Nr. 7 din 19.10.2016
Consiliul de administrație aprobă tabelul cu elevi plecați-veniți anexa nr.3095/18.10.2016.
Hotărârea  Nr. 8 din 19.10.2016
Consiliul de administrație aprobă actul adițional – internet RDS-RCS.
Hotărârea  Nr. 9 din 19.10.2016
Consiliul de administrație aprobă RAEI 2015-2016.
Hotărârea  Nr. 10 din 19.10.2016
Consiliul de administrație validează cererile pentru preinspecții ale doamnelor Cimpoeșu Gabriela – gr. I, Cioabă Carmen – gr. I, Benedic Maria-Cristina – gr. I, Mîșu Olga Roxana – gr. I.
Consiliul de administrație aprobă dosarul dnei. Tudor Cristina pentru gr. I.
Hotărârea  Nr. 11 din 19.10.2016
A. Consiliul de administrație aprobă acordul de parteneriat spectacol teatru și încheiere contract sponsorizare.
B. Consiliul de administrație aprobă Regulamentul CEAC 2016-2017 anexa 3091/18.10.2016.
C. Consiliul de administrație aprobă Strategia de evaluare internă a CEAC anexa 3092/18.10.2016.
D. Consiliul de administrație aprobă decontarea navetei cadrelor didactice anexa nr.2991/10.10.2016.

Hotărâri ale Consiliului de administrație din 07.11.2016

Hotărârea  Nr. 1 din 07.11.2016
Consiliul de administrație aprobă achiziții din creditele bugetare redistribuite în cadrul bugetului de cheltuieli Titlul II, cheltuieli materiale, bunuri și servicii pe anul 2016 anexa nr.3243/02.11.2016.
Hotărârea  Nr. 2 din 07.11.2016
Consiliul de administrație eliberează acorduri pentru ședința publică la ISJ Bacău doamnelor educatoare Tudor Tatiana anexa nr.3264/04.11.2016, Grozescu Petronela anexa nr.3263/04.11.2016 și Irimia Aurelia anexa nr.3258/03.11.2016.
Hotărârea  Nr. 3 din 07.11.2016
Consiliul de administrație aprobă Planul operativ CEAC anexa nr.3261/04.11.2016.
Hotărârea  Nr. 4 din 07.11.2016
Consiliul de administrație aprobă transferul elevilor anexa nr.3262/04.11.2016.
Hotărârea  Nr. 5 din 07.11.2016
Consiliul de administrație aprobă Strategia Anticorupție în Educație anexa nr.3168/25.10.2016.

Hotărâri ale Consiliului de administrație din 27.01.2017
Hotărârea  Nr. 1 din 27.01.2017
Consiliul de administrație aprobă macheta pensionări la 01.09.2017 anexa nr.120/25.01.2017.
Hotărârea  Nr. 2 din 27.01.2017
Consiliul de administrație aprobă decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna decembrie 2016 anexa nr.55/16.01.2017.
Hotărârea  Nr. 3 din 27.01.2017
Consiliul de administrație aprobă decontarea ordinelor de deplasare pentru luna decembrie 2016 anexa nr.55/16.01.2017.
Hotărârea  Nr. 4 din 27.01.2017
Consiliul de administrație aprobă referatul cheltuieli de deplasare la cursuri SSM pe ruta Onești - Bacău și retur pentru prof. Dimofte Maricica, Angheluș Ramona și Tudor Cristina anexa nr.7/05.01.2017.
Hotărârea  Nr. 5 din 27.01.2017
Consiliul de administrație aprobă execuția bugetară pe anul 2016 anexa nr.44/12.01.2017.
Hotărârea  Nr. 6 din 27.01.2017
Consiliul de administrație aprobă proiectul de buget cheltuieli anul 2017 pe subcapitole, titluri, articole și alineate bugetare anexa nr.183/27.01.2017.
Hotărârea  Nr. 7 din 27.01.2017
Consiliul de administrație aprobă cererea de prelungire a contractului individual de muncă la cumul pentru contabil șef Dumitru Maricica anexa nr.17/10.01.2017.
Hotărârea  Nr. 8 din 27.01.2017
Consiliul de administrație aprobă tabelul privind situația cadrelor didactice alte categorii de persoane pensionabile în anul 2017  anexa nr.134/25.01.2017.
Hotărârea  Nr. 9 din 27.01.2017
Consiliul de administrație aprobă referatul privind plata cu ora pentru luna ianuarie 2017 anexa nr.179/27.01.2017.
Hotărârea  Nr. 10 din 27.01.2017
Consiliul de administrație aprobă disciplinele opționale pentru anul școlar 2017-2018.
Hotărârea  Nr. 11 din 27.01.2017
Consiliul de administrație aprobă și soluționează cererile de completare a normei didactice la nivelul unității de învățământ a personalului didactic titular prevăzut la art.25 alin.(1) , în conformitate cu prevederile art.25 alin.(5) lit. a) din Metodologia – cadru, privind mobilitatea personalului didactic în anul școlar 2017-2018.
Hotărârea  Nr. 12 din 27.01.2017
Consiliul de administrație aprobă cererile de menținere în activitate ca titular conform Metodologiei – cadru pentru doamnele Ivan Valentina, Barabașa Rodica, Isac Maria și Ardeleanu Genovica conform anexei.
Hotărârea  Nr. 13 din 27.01.2017
Consiliul de administrație aprobă cererile de reducere a normei didactice de predare – învățare – evaluare pentru personalul didactic cu gr. I și vechime 25 de ani pentru doamnele Jano Ileana, Bodea Natalia și Isac Maria.
Hotărârea  Nr. 14 din 27.01.2017
Consiliul de administrație aprobă proiectul de încadrare.
Hotărârea  Nr. 15 din 27.01.2017
Consiliul de administrație aprobă lista posturilor didactice/ catedrelor/ orelor vacante/rezervate complete/incomplete.
Hotărârea  Nr. 16 din 27.01.2017
Consiliul de administrație aprobă Comisia de Mobilitate la nivelul unității de învățământ:
- Președinte – prof. Săbăreanu Lucian Alexandru
- Membru – prof. Hahuie Monalisa
- Membru – prof. înv. preșcolar Georgescu Andreea.
Hotărârea  Nr. 17 din 27.01.2017
Consiliul de administrație aprobă dirigențiile pentru cei doi directori în anul școlar 2016-2017.
Hotărârea  Nr. 18 din 27.01.2017
Consiliul de administrație aprobă dirigențiile pentru anul școlar 2017-2018 conform anexei.
Hotărârea  Nr. 19 din 27.01.2017
Consiliul de administrație aprobă încadrarea la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2016-2017
- CP A -  Biciușcă Mihaela
- CP B - Cioabă Carmen
- CP C - Cimpoeșu Gabriela.
Hotărârea  Nr. 20 din 27.01.2017
Consiliul de administrație aprobă încadrarea ca titular la clasa a III a D a dnei Radu Elena anexa nr.114/20.01.2017.
Hotărârea  Nr. 21 din 27.01.2017
Consiliul de administrație aprobă extindere la geografie pentru dna Angheluș Ramona la clasa a VII a C.
Hotărârea  Nr. 22 din 27.01.2017
Consiliul de administrație aprobă evaluarea anuală a personalului nedidactic.
Hotărârea  Nr. 23 din 27.01.2017
Consiliul de administrație aprobă:
- A) Planul de recuperare pentru 9-10 ianuarie 2017
- B) Planul de recuperare pentru 23 ianuarie.
- C) Programul „Școala Altfel”
- D) Înlocuirea dnei prof. Bălan Lăcrămioara din comisia de concurs pentru îngrijitor școală, cu dna prof. Baciu Elena, la propunerea dnei. prof. înv. primar Jitcovici Aurora.
Hotărâri ale Consiliului de administrație din 16.02.2017
Hotărârea Nr. 1 din 16.02.2017
Consiliul de administrație validează rezultatele concursului pentru muncitor întreținere organizat în 15.02.2017: 1) Mihăilă Ion 9,36; 2) Călin Constantin 8,86; 3) Zaharia Eugen 8,83; 4) Apostol Adrian 8,53; 5) Văsioiu Dan 7,66 și Bînțu Constantin – Florin 7,33, astfel încât dacă renunță primul candidat, următorul să poată ocupa postul.
Hotărârea Nr. 2 din 16.02.2017
Consiliul de administrație aprobă criteriile specifice pentru transfer/pretransfer prezentate de dna. director anexa nr.222/28.01.2017.
Hotărârea Nr. 3 din 16.02.2017
Consiliul de administrație aprobă modificarea Comisiei de mobilitate:
- Președinte dir. prof. Zaharia Maria;
- Prof. Săbăreanu Lucian – Alexandru;
- Prof. Hahuie Monalisa.
Hotărârea Nr. 4 din 16.02.2017
Consiliul de administrație aprobă concediul fără plată pe ½ normă dnei. Pop Valeria pe perioada 17.02.2017 – 15.06.2018 pentru invaliditate grad III conform cererii nr.421/15.02.2017 și decizie de incapacitate de muncă 518/07.02.2017.
Hotărârea Nr. 5 din 16.02.2017
Consiliul de administrație
a) Aprobă organizare concurs ocupare post de îngrijitor cu contract pe perioadă determinată 17.02.2017 – 15.06.2017 pe ½ normă existentă și ½ normă Pop Valeria conform contract colectiv de muncă 1483/2014 art.31 (3) se poate aproba peste 3 luni cu acordul părților.
b) Aprobă comisia de concurs :
- Dir. prof. Zaharia Maria;
- Secretar Aliman Iuliana;
- Administrator Stoica Georgeta;
- Primărie Scripcaru Gabriela;
- Prof. Baciu Elena.
c) Aprobă comisia de contestații:
- Secretar Aliman Iuliana;
- Administrator Bocea Adrian;
- Dir. adj. prof. Rusu Ioana, Ursu Elena, Dănilă Cornelia.
Hotărârea Nr. 6 din 16.02.2017
Consiliul de administrație aprobă referatul privind minusurile de inventar și alte pagube constând în distrugeri și furturi aparținând Primăriei Onești la Grădinița cu Program Prelungit Nr. 8 din Str. Cauciucului Nr. 1 în data de 27.01.2017.
Hotărârea Nr. 7 din 16.02.2017
Consiliul de administrație
A) Aprobă cererea dlui Brăila Ionel pentru trecere treaptă salarizare încadrare de la treapta II la treapta I anexa nr.409/14.09.2017;
B) Aprobă comisia de examinare formată din dir. adj. prof. Rusu Ioana, administrator Stoica Georgeta, prof. Baciu Elena, secretar Aliman Iuliana.
Hotărârea Nr. 8 din 16.02.2017
Consiliul de administrație aprobă decontarea navetei și a ordinelor de deplasare pe luna ianuarie anexa nr.320/03.02.2017.
Hotărârea Nr. 9 din 16.02.2017
Consiliul de administrație aprobă transferul elevilor anexa nr.430/16.02.2017.
Hotărârea Nr. 10 din 16.02.2017
Consiliul de administrație aprobă cererea dnei. Irimia Aurelia pentru cheltuieli necesare pentru serviciu angajare Medicina Muncii anexa nr.351/07.02.2017.Director,
Prof .Zaharia Maria

corector
Admin

Mesaje : 48
Data de inscriere : 02/06/2013
Localizare : Onesti

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Vezi subiectul anterior Vezi subiectul urmator Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum