CONCURSUL INTERDISCIPLINAR JUDEŢEAN „ŞOAPTA PĂDURII”

Vezi subiectul anterior Vezi subiectul urmator In jos

CONCURSUL INTERDISCIPLINAR JUDEŢEAN „ŞOAPTA PĂDURII”

Mesaj Scris de corector la data de Joi Feb 25, 2016 10:23 pm

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A CONCURSULUI INTERDISCIPLINAR JUDEŢEAN „ŞOAPTA PĂDURII”


1. SECŢIUNI  
Concursul este proiectat pe patru secţiuni, pentru nivelurile primar şi gimnazial

1.1. Secţiunea I: ecologie – literatură română (clasele a II-a – a VIII-a)
Tema: „ECO-ul pădurii”
Se vor realiza creaţii literare în proză pe tema dată.

1.2. Secţiunea a II-a: ecologie – educaţie plastică (clasele I – a VIII -a)
Tema:  Om - pădure - civilizaţie - frumuseţe
Se vor realiza creaţii plastice, care vor respecta tema dată.

1.3. Secţiunea a III-a: ecologie – geografie (clasele a VI-a – a VIII-a)
Tema: Arii protejate ale unor specii de mamifere din pădurea de conifere (pps)
Se vor alege 4 specii de mamifere protejate şi se va respecta următoarea structură: titlul sugestiv; caracterizarea biologică a speciilor, însoţită de imagini reprezentative; cauzele dispariţiei speciilor; identificarea zonelor în care este răspândită fiecare specie; măsuri necesare pentru protejarea speciilor; localizarea ariilor în care fiecare specie este protejată; modul de dezvoltare a speciilor protejate în arealele protejate; măsurile necesare pentru repopularea zonelor din care cele 4 specii au dispărut/le-a scăzut numărul; concluzii; bibliografie.  

1.4. Secţiunea a IV-a: ecologie – matematică (clasele a VI-a – a VIII-a)
Tema: Studiul comparativ al unor mamifere din pădure (pps)
Se vor alege 4 specii de mamifere din aceeaşi grupă (după felul hranei: carnivore, omnivore sau erbivore) şi se va respecta următoarea structură: titlul sugestiv; caracterizarea biologică a speciilor, însoţită de imagini reprezentative; analiza comparativă a speciilor, urmărind: durata de viaţă - greutatea corpului - lungimea corpului - înălţimea corpului la umeri - viteza de deplasare - numărul de pui; interpretarea grafică a analizei comparative; măsuri necesare pentru protejarea speciilor; concluzii; bibliografie.
2. CONDIŢII DE PARTICIPARE
2.1. Tehnoredactarea creaţiilor literare se va realizează în Microsoft Word, format A4. Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, caracter 14, Bold, centrat). La două rânduri de titlu se vor scrie: numele şi prenumele elevului, clasa, instituţia, localitatea, judeţul, numele şi prenumele profesorului îndrumător (Times New Roman, 12, aliniat stânga).Textul lucrării, la două rânduri de numele autorului,  va fi scris cu Times New Roman, 12, semne diacritice şi aliniat „stânga-dreapta”. Lucrarea va conţine 1-2 pagini.
2.2. Creaţiile plastice vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, format A4 sau A3. Fiecare lucrare  trebuie să aibă pe verso o etichetă care să cuprindă: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea, judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător.
2.3. Prezentările Power Point vor avea 10-15 slide-uri, să nu depăşească 10Mb, primul slide va conţine titlul lucrării, scris cu majuscule (Times New Roman, caracter 44, Bold, centrat). La două rânduri de titlu se vor scrie: numele şi prenumele elevului, clasa, instituţia, localitatea, judeţul, numele şi prenumele profesorului îndrumător  (Times New Roman, 18, aliniat stânga). Textul prezentării se va scrie cu Times New Roman, 18, aliniat „stânga-dreapta”.

3. CRITERII DE EVALUARE/JURIZARE
3.1. Indicatori de evaluare pentru creaţiile literare: alegerea unui titlu sugestiv; unitatea compoziției; originalitatea ideilor; coerența textului; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului; aşezarea corectă a textului în pagină, respectarea normelor ortografice şi de punctuaţie.
3.2. Indicatori de evaluare pentru creaţiile plastice: originalitatea, complexitatea tehnicii folosite, imaginaţia, gradul de acoperire a suprafeţei  şi acurateţea lucrării.  
3.3. Indicatori de evaluare pentru creaţiile Power Point: originalitatea, conţinutul ştiinţific, sugestivitatea imaginilor, capacitatea de sinteză şi analiză a informaţiilor, existenţa bibliografiei.
Comisia de evaluare:
 va fi alcătuită pe secţiuni, din profesori de specialitate:
- Hahuie Monalisa-Georgiana - profesor de limba şi literatura română;
- Marin Mădălina - profesor de geografie;
- Săbăreanu Lăcrimioara - profesor de biologie;
- Săbăreanu Lucian-Alexandru - profesor de matematică;
- Savin Ionuţ - profesor de educaţie plastică.
 Evaluarea lucrărilor se va realiza în intervalul 12-20 martie 2016.
 Se vor acorda premiile I, al II-lea, al III-lea, menţiuni şi premii speciale, pentru fiecare secţiune şi categorie de vârstă: primar şi gimnazial, conform Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, aprobat prin OMECTS Nr. 3035/2012.
 Nu se vor acorda premii în obiecte sau bani.
 Nu se acordă diplome de participare elevilor.
 Nu se admit contestaţii.
 Toate cadrele didactice vor primi adeverinţe de participare.
 Diplomele elevilor premiați şi adeverinţele cadrelor didactice îndrumătoare vor fi trimise în plicul autoadresat, timbrat corespunzător, care va însoţi lucrările.

4. PROGRAM
Festivitatea de premiere a concursului intedisciplinar judeţean „Şoapta Pădurii” se va desfăşura în data de 21 martie 2016, începând cu ora 11.00, la Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” – Filiala „Cosânzeana”, din Bd. Republicii, Nr. 43, Oneşti, judeţul Bacău.

5. FIŞA DE ÎNSCRIERE
Înscrierea participanţilor:
 se face până la data de 10 martie 2016, prin trimiterea lucrărilor (creaţii literare, creaţii plastice, prezentările Power Point inscripţionate pe CD/DVD), a fişei de înscriere (Anexa 1), a acordului de parteneriat în două exemplare (Anexa 2) şi a plicului autoadresat timbrat corespunzător la adresa:
Şcoala Gimnazială „George Călinescu”, Oneşti
Str. Armoniei, Nr. 4, localitatea Oneşti, judeţul Bacău, cod poştal 601136,
                cu menţiunea  PENTRU CONCURSUL ,,ŞOAPTA PĂDURII”.
 un cadru didactic poate participa cu maximum 5 lucrări, indiferent de secţiune;
 un elev poate participa cu o singură lucrare/secţiune, dar poate participa la mai multe secţiuni;
 lucrările înscrise în concurs nu se restituie.

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!

Persoane de contact:
 prof. Hahuie Monalisa-Georgiana, telefon 0740811481, e-mail: valentin_1975@yahoo.com
 prof. Săbăreanu Lăcrimioara, telefon: 0745165043,  e-mail: lacrimioarat@yahoo.com


ANEXA 1
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
CONCURSULUI INTERDISCIPLINAR JUDEŢEAN „ŞOAPTA PĂDURII”


Unitatea de învăţământ: ____________________________________________________________
Adresa unităţii de învăţământ: _______________________________________________________
Telefon: _____________________  E-mail: ____________________________________________
Numele şi prenumele cadrului didactic: ________________________________________________
Specialitatea: _____________________________________________________________________
Adresa cadrului didactic participant  (pentru trimiterea diplomelor): _________________________
________________________________________________________________________________
Telefon: _____________________  E-mail: ____________________________________________
Elevii participanţi:

Nr. crt. Numele şi prenumele Clasa Secţiunea Titlul lucrării
1.
2.
3.
4.
5.


 Director,                                                                                      Cadrul didactic,
prof. ____________________                                   prof. _______________________________
ANEXA 2
Şcoala Gimnazială „George Călinescu”                 Școala __________________________________
Str. Armoniei Nr. 4, Oneşti, Bacău                       Adresa _________________________________
Telefon/fax: +40 234311300                              Telefon/fax: _____________________________
E-mail: scoalageorgecalinescu@yahoo.com           E/mail: _________________________________
Nr. ___________ din _________________            Nr. ___________ din _____________________ACORD DE PARTENERIAT


Încheiat azi, _______________________
Art.1 Prezentul Acord de parteneriat se încheie între:
a. Şcoala Gimnazială „George Călinescu”, Oneşti, Str. Armoniei, Nr. 4, reprezentată prin prof. Săbăreanu Lucian-Alexandru, în calitate de director, prof. Săbăreanu Lăcrimioara şi prof. Hahuie Monalisa-Georgiana, în calitate de coordonatori.
b. Şcoala____________________________________________________________________, reprezentată prin ____________________________________________________________
_______________________________________________________în calitate de partener.
Art. 2 Scopul acordului
Colaborarea dintre coordonator şi partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia coordonatoare prin concursul interdisciplinar judeţean „Şoapta pădurii”.
Art. 3 Durata
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe durata desfăşurării concursului.
Art. 4. Obligaţiile părţilor
Coordonatorul se obligă:
 să informeze unităţile şcolare despre organizarea concursului;
 să organizeze expoziţia cu lucrările primite;
 să respecte termenul de desfăşurare a concursului;
 să emită şi să distribuie diplomele copiilor/elevilor premiaţi;
 să distribuie diplomele de participare copiilor/elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare.
Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
 să mediatizeze concursul în unitatea şcolară;
 să pregătească elevii pentru activitate;
 să selecteze lucrările care participă la concurs;
 să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
 să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.
Art. 5. Încetarea acordului (clauze)
Prezentul contract poate fi modificat prin acordul reciproc al părţilor.
Soluţionarea oricăror litigii se va face, exclusiv, pe cale amiabilă.
Art.6. Dispoziţii finale
Concursul interdisciplinar judeţean „Şoapta pădurii” face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară.

Şcoala Gimnazială „George Călinescu”- Oneşti       Şcoala _________________________________
                    Director,                                                                          Director,
    prof. Săbăreanu Lucian-Alexandru                                     prof. _________________________

corector
Admin

Mesaje : 51
Data de inscriere : 02/06/2013
Localizare : Onesti

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Vezi subiectul anterior Vezi subiectul urmator Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum