CONCURSUL JUDEŢEAN „DĂRUIEŞTE ZÂMBETE!”

Vezi subiectul anterior Vezi subiectul urmator In jos

CONCURSUL JUDEŢEAN „DĂRUIEŞTE ZÂMBETE!”

Mesaj Scris de corector la data de Joi Feb 25, 2016 10:21 pm

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A CONCURSULUI JUDEŢEAN „DĂRUIEŞTE ZÂMBETE!”


1. SECŢIUNI  
Concursul este proiectat pe două secţiuni, pentru nivelurile primar şi gimnazial

1.1. Secţiunea I: educaţie plastică (clasele I – a VIII-a)
Tema: „A fi voluntar înseamnă ...”
Se vor realiza creaţii plastice, care vor ilustra viziunea elevului despre voluntariat şi acţiuni caritabile.

1.2. Secţiunea a II-a: realizare de PPS-uri (clasele a V-a – a VIII-a)
Tema: „Colecția mea de zâmbete”
Se vor realiza prezentări Power Point cu activităţi concrete de voluntariat şi acţiuni de caritate desfăşurate cu elevii pe parcursul anului şcolar în curs. Prezentările Power Point vor respecta următoarea structură: titlul sugestiv, argumentul proiectului/activităţii, imagini din timpul desfăşurării activităţilor, impresii ale elevilor voluntari, impresii ale persoanelor implicate, impresii ale părinţilor elevilor voluntari, impactul proiectului/activităţii asupra comunităţii locale, concluzii.

2. CONDIŢII DE PARTICIPARE
2.1. Creaţiile plastice vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, format A4 sau A3. Fiecare lucrare  trebuie să aibă pe verso o etichetă care să cuprindă: titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea, judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător.
2.2. Prezentările Power Point vor avea 10-15 slide-uri, fără a depăşi 10Mb. Primul slide va conţine titlul lucrării, scris cu majuscule (Times New Roman, caracter 44, Bold, centrat). La două rânduri de titlu se vor scrie: numele şi prenumele elevilor, clasa, instituţia, localitatea, judeţul, numele şi prenumele profesorului îndrumător  (Times New Roman, 18, aliniat stânga). Textul prezentării se va scrie cu Times New Roman, 18, aliniat „stânga-dreapta”.

3. CRITERII DE EVALUARE/JURIZARE
3.1. Indicatori de evaluare pentru creaţiile plastice: originalitatea, complexitatea tehnicii folosite, imaginaţia, gradul de acoperire a suprafeţei  şi acurateţea lucrării.  
3.2. Indicatori de evaluare pentru creaţiile Power Point: originalitatea, credibilitatea afirmaţiilor, structură logică şi coerentă, sugestivitatea imaginilor, capacitatea de sinteză şi analiză a informaţiilor.
Comisia de evaluare:
 va fi alcătuită pe secţiuni, din profesori de specialitate:
- Cernica Cătălina - profesor de religie ortodoxă;
- Hahuie Monalisa-Georgiana - profesor de limba şi literatura română;
- Marin Mădălina - profesor de geografie;
- Săbăreanu Lăcrimioara - profesor de biologie;
- Săbăreanu Lucian-Alexandru - profesor de matematică;
- Savin Ionuţ - profesor de educaţie plastică.
 Evaluarea lucrărilor se va realiza în intervalul 11-30 aprilie 2016.
 Se vor acorda premiile I, al II-lea, al III-lea, menţiuni şi premii speciale, pentru fiecare secţiune şi categorie de vârstă: primar şi gimnazial, conform Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, aprobat prin OMECTS Nr. 3035/2012.
 Nu se vor acorda premii în obiecte sau bani.
 Nu se acordă diplome de participare elevilor.
 Nu se admit contestaţii.
 Toate cadrele didactice vor primi adeverinţe de participare.
 Diplomele elevilor premiați şi adeverinţele cadrelor didactice îndrumătoare vor fi trimise în plicul autoadresat, timbrat corespunzător, care va însoţi lucrările.

4. PROGRAM
 Festivitatea de premiere a concursului judeţean „Dăruieşte zâmbete!” se va desfăşura în data de 9 mai 2016, începând cu ora 11.00, la Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” – Filiala „Cosânzeana”, din Bd. Republicii, Nr. 43, Oneşti, judeţul Bacău.
 Dăruirea cadourilor copiilor cu dizabilităţi se va desfăşura în data de 11 mai 2016, ora 11.00, la  Centrul de Servicii Sociale „Alexandra”, Oneşti.
 Dăruirea coşului cu produse alimentare celor 3 familii nevoiaşe implicate în proiect se va desfăşura în data de 12 mai 2016, ora 11.00, la Parohia Sfinţilor Împăraţi „Constantin și Elena”, Oneşti.

5. FIŞA DE ÎNSCRIERE
Înscrierea participanţilor:
 se face până la data de 10 aprilie 2016, prin trimiterea lucrărilor (creaţii plastice, prezentările Power Point inscripţionate pe CD/DVD), a fişei de înscriere (Anexa 1), a acordului de parteneriat în două exemplare (Anexa 2) şi a plicului autoadresat timbrat corespunzător la adresa:
Şcoala Gimnazială „George Călinescu” - Oneşti
Str. Armoniei Nr. 4, localitatea Oneşti, judeţul Bacău, cod poştal 601136,
                cu menţiunea  PENTRU CONCURSUL ,,DĂRUIEŞTE ZÂMBETE!”.
 Un cadru didactic poate participa cu maximum 4 lucrări, indiferent de secţiune.
 Un elev poate participa cu o singură lucrare la secţiunea de creaţii plastice.
 Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.


NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE!


Persoane de contact:
 prof. Hahuie Monalisa-Georgiana, telefon 0740811481, e-mail: valentin_1975@yahoo.com
 prof. Săbăreanu Lăcrimioara, telefon: 0745165043,  e-mail: lacrimioarat@yahoo.com
ANEXA 1
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
CONCURSULUI JUDEŢEAN „DĂRUIEŞTE ZÂMBETE!”


Unitatea de învăţământ: ____________________________________________________________
Adresa unităţii de învăţământ: _______________________________________________________
Telefon: _____________________  E-mail: ____________________________________________
Numele şi prenumele cadrului didactic: ________________________________________________
Specialitatea: _____________________________________________________________________
Adresa cadrului didactic participant  (pentru trimiterea diplomelor): _________________________
________________________________________________________________________________
Telefon: _____________________  E-mail: ____________________________________________
Elevii participanţi:

Nr. crt. Numele şi prenumele Clasa Secţiunea Titlul lucrării
1.

2.

3.

4.  Director,                                                                                      Cadrul didactic,
prof. ____________________                                   prof. _______________________________

ANEXA 2
Şcoala Gimnazială „George Călinescu”                 Școala __________________________________
Str. Armoniei Nr. 4, Oneşti, Bacău                       Adresa _________________________________
Telefon/fax: +40 234311300                              Telefon/fax: _____________________________
E-mail: scoalageorgecalinescu@yahoo.com           E/mail: _________________________________
Nr. ___________ din _________________            Nr. ___________ din _____________________ACORD DE PARTENERIAT


Încheiat azi, _______________________
Art.1 Prezentul Acord de parteneriat se încheie între:
a. Şcoala Gimnazială „George Călinescu”, Oneşti, Str. Armoniei, Nr. 4, reprezentată prin prof. Săbăreanu Lucian-Alexandru, în calitate de director, prof. Săbăreanu Lăcrimioara şi prof. Hahuie Monalisa-Georgiana, în calitate de coordonatori.
b. Şcoala____________________________________________________________________, reprezentată prin ____________________________________________________________
_______________________________________________________în calitate de partener.
Art. 2 Scopul acordului
Colaborarea dintre coordonator şi partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţia coordonatoare prin concursul judeţean „Dăruieşte zâmbete!” prin implicarea activă a elevilor în acţiuni caritabile şi de voluntariat.
Art. 3 Durata
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe durata desfăşurării concursului.
Art. 4. Obligaţiile părţilor
Coordonatorul se obligă:
 să informeze unităţile şcolare despre organizarea concursului;
 să organizeze expoziţia cu lucrările primite;
 să respecte termenul de desfăşurare a concursului;
 să emită şi să distribuie diplomele copiilor/elevilor premiaţi;
 să distribuie diplomele de participare copiilor/elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare.
Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
 să mediatizeze concursul în unitatea şcolară;
 să pregătească elevii pentru activitate;
 să selecteze lucrările care participă la concurs;
 să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
 să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.
Art. 5. Încetarea acordului (clauze)
Prezentul contract poate fi modificat prin acordul reciproc al părţilor.
Soluţionarea oricăror litigii se va face, exclusiv, pe cale amiabilă.
Art.6. Dispoziţii finale
Concursul interjudeţean „Dăruieşte zâmbete!” face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară.


Şcoala Gimnazială „George Călinescu”- Oneşti       Şcoala _________________________________
                    Director,                                                                          Director,
    prof. Săbăreanu Lucian-Alexandru                                     prof. _________________________

corector
Admin

Mesaje : 51
Data de inscriere : 02/06/2013
Localizare : Onesti

Vezi profilul utilizatorului

Sus In jos

Vezi subiectul anterior Vezi subiectul urmator Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum